Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 9.3.2016Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

215/16 Rekonstrukce staré radnice - vyhodnocení zakázky

Rada města stanovuje pořadí nabídek otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací "Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě - 3. etapa, DOKONČENÍ" první Konsorcium uchazečů RITUS s.r.o., IČO 27501245 a ElektroMont HB s.r.o., IČO 27536441, druhý Stavointerier s.r.o., IČO 25943367, třetí STAVOKOMP SERVICE s.r.o., IČO 25274368 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta