Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 7.7.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Libor Honzárek, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Karel Milichovský

 

660/14 Rekonstrukce Žižkova - zprovoznění

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit provizorní obousměrný provoz při rekonstrukci Žižkovy ulice v úseku mezi ulicemi Prokopa Holého a Na Ostrově.

 

661/14 Oprava svozového vozidla

Rada města schvaluje dle čl. 2 Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod zadání opravy svozového vozidla PRESKO – 20, reg. značka: 2J7 3447 Technických služeb Havlíčkův Brod, společnosti SERVIS-CENTRUM CZ s. r. o., Strojírenská 2 298, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 61683787 dle podkladové přílohy č. 25874.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta