Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 6.11.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Beneš, Ing. Karel Milichovský

 

961/15 Veřejné fórum města Havlíčkův Brod 2015

Rada města bere na vědomí komplexní výsledky Veřejného fóra Havlíčkův Brod ze dne 16.09.2015 dle podkladové přílohy č. 30011.

 

962/15 Pronájem bufetu v budově krytého plaveckého bazénu čp. 3000, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání - bufet v budově krytého plaveckého bazénu čp. 3000, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod uchazeči Marcel Benda, Žižkov II 1969, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 76039391 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 30021.

 

963/15 Pronájem restaurace a ubytovny v budově zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání - restaurace a ubytovna v budově zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod uchazeči Kryštof Kulhánek, Dolní 357, 284 01 Kutná Hora, IČ: 01201204 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 30025.

 

964/15 Pronájem - bufet v severní a bufet ve východní tribuně zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostor určených k podnikání - bufet v severní a bufet ve východní tribuně zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod uchazeči Topírna s.r.o., Roman Zeman, Jaroslav Holcman, Mírová 388, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 28853857 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu dle podkladové přílohy č. 30032.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta