Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 5. 1. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

1/09 Finanční dar jednotlivým reprezentujícím členům SRC Fanatic

Rada města schvaluje za vzornou reprezentaci města na mistrovství světa v aerobiku 2008 dar všem 27 úspěšným účastnicím a oběma trenérům po Kč 3 000,-.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka