Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 4.6.2021



Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

332/21 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000237969 dle podkladové přílohy č. 63278 se společností GasNet s.r.o., IČO 27295567 zastoupen na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311

(Podklad jednání č. 286)

 

333/21 Umístění uměleckého díla na pozemek města - Vlkovsko

Rada města souhlasí s instalací uměleckého díla - Andělského kříže na pozemek č. 1123/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 62023.

(Podklad jednání č. 285)

 

334/21 Skatepark Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 63288 se zhotovitelem stavby „Skatepark Havlíčkův Brod“ společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., firmou IČO 26792699.

(Podklad jednání č. 287)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta