Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 4.3.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

210/13 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města vylučuje v souladu s ust. § 72 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uchazeče č. 5, Bohemia Energy entity s.r.o., sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046, 1047/24-26, PSČ 110 00, IČ: 273 86 732, z účasti na zadávacím řízení veřejné zakázky "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Havlíčkův Brod."

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta