Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 31.10.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Jiří Kopic

 

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

 

998/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 8 v domě čp. 1107 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Veronice Č.

 

999/12 Návrh rozpočtu města na rok 2013

Rada města projednala podklady k Návrhu rozpočtu města na rok 2013 a ukládá návrh zveřejnit 
v souladu se zákonem 250/2000 Sb.v termínu od 5.11.2012 do 10.12.2012, následně návrh předložit na pracovní seminář členů zastupitelstva města, který se bude konat 14.11.2012. Finalizovaný návrh rozpočtu ukládá rada města předložit k projednání na řádné jednání zastupitelstva města 10.12.2012.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta