Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 30.8.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Mgr. Miloš Fikar

 

 

472/21 Rozšíření okruhu stanovených závazných ukazatelů - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města revokuje část 4) svého usnesení č. 43/21 ze dne 25. 1. 2021 a nahrazuje ho tímto textem:

4) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem příspěvkové organizaci k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.761 tis. Kč (z toho 350 tis. Kč oprava zahradního domku s toaletami MŠ Zahradnického 2864; 1.323 tis. Kč oprava umýváren pro děti MŠ Zahradnického 2864 a 88 tis. Kč dodávka a připojení pítka a mlžítka na školní zahradu MŠ Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867). 

(Podklad jednání č. 426)

 

473/21 Hřiště skatepark

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3 dle podkladové přílohy č. 64752 se zhotovitelem stavby „Skatepark Havlíčkův Brod“ společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČO 26792699.

(Podklad jednání č. 423)

 

  

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

 

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

  

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta