Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 3.3.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Ivana Mojžyšková, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

200/15 Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie

Rada města ruší na základě doporučení hodnotící komise (podkladová příloha č. 27844) veřejnou zakázku "Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2015 do 31.4.2016.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta