Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 3.2.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Mgr. Miloš Kejklíček, PaedDr. Veronika Prchalová, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Beneš

 

122/17 Žádostí o bezplatné zapůjčení ledu pro pořádání mistrovství republiky v synchronizovaném bruslení

Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení zimního stadionu Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod, IČ: 00527734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod pro zajištění a pořádání mistrovství republiky v synchronizovaném bruslení dne 26.2.2017.

 

123/17 Umělý led OFF - ICE centrum zimního stadionu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zařadit do plánu investic na r. 2017 pořízení umělého ledu do prostor nově vzniklého OFF ICE centra zimního stadionu, zajistit realizaci a financování akce.

 

124/17 III. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města schvaluje realizaci III. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2017.

 

125/17 III. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města schvaluje na III. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže 2017 pozvat sportovní výpravy žáků-sportovců z partnerských měst Spišská Nová Ves, Brielle a Brixen.

 

126/17 III. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, IČO 70 18 80 41, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Na Valech 3523 součinnost pro realizaci III. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2017: 

1) bezplatně poskytnout zimní stadion Kotlina (plocha včetně kabin a sociálních zařízení) dne 15. 6. 2017 od 8,00 hodin do 13,00 hodin a dne 16. 6. 2017 od 16,00 hodin do 23,00 hodin,

2) bezplatně poskytnout sportoviště Plovárenská dne 16. 6. 2017 od 8,00 hodin do 12,00 hodin,

3) zajistit srolování dopravního hřiště z plochy Zimního stadionu Kotlina dne 15. 6. 2017 a jeho opětovnou instalaci dne 19. 6. 2017 do 8.00 hodin.

         

127/17 Smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití nové multifunkční učebny na ZŠ Štáflova dle podkladové přílohy 36326 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČO 70 91 10 11, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, IČO 70 91 10 29, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zastoupenou PaedDr. Milenou Honsovou.

 

128/17 Smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití nové multifunkční učebny na ZŠ Štáflova dle podkladové přílohy 36327 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČO 70 91 10 11, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a příspěvkovou organizací Gymnázium Havlíčkův Brod, IČO 60 12 66 21, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, zastoupenou PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.

 

129/17 Smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití nové multifunkční učebny na ZŠ Štáflova dle podkladové přílohy 36328 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, IČO 70 91 10 11, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, IČO 70 91 09 87, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, zastoupenou Mgr. Milošem Fikarem.

 

130/17 Smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití nové učebny ZŠ Konečná - brána do světa jazyků dle podkladové přílohy 36324 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, IČO 709 10 995, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a příspěvkovou organizací Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, IČO 609 26 817, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zastoupenou Mgr. Jiřím Formanem.

 

131/17 Smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

V souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na sdílení a využití nové učebny ZŠ Konečná - brána do světa jazyků dle podkladové přílohy 36325 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, IČO 709 10 995, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 601 26 698, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, zastoupenou Ing. Ladislavem Fialou.

 

132/17 Koncertní sál - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat u společnosti AVETON s.r.o., IČO 02 43 66 47, se sídlem 190 00 Praha 9, Krátkého 211/2 zpracování jednostupňového projektu interiéru a prostorové akustiky koncertního sálu Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 36329.

 

133/17 Koncertní sál - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo OSVŠ 1/2017 kapitoly 14 školství dle podkladové přílohy číslo 36330.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta