Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 3.1.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal

 

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Pavel Sláma

 

 

1/13 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 20897 na akci „Úpravy vybraných přechodů pro chodce, Havlíčkův Brod“.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta