Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 29.9.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Eva Nigošová, Ing. Miroslav Sommer, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

961/14 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Rada města v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006. vylučuje uchazeče CONTE spol. s r.o. IČO : 00565342  z otevřeného zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2015 do 31.12.2015“ z důvodu nesplnění kvalifikace.

 

962/14 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Rada města v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006. vylučuje uchazeče SPP CZ, a.s.

IČO : 28488016  z otevřeného zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2015 do 31.12.2015“ z důvodu nesplnění kvalifikace.

 

963/14 Přípravná třída 2014/2015 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje pro školní rok 2014/2015 zřízení přípravné třídy při Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 zřizované dle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

964/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - překládka sítě elektronických komunikací

Rada města souhlasí s úhradou nově vzniklých investičních nákladů v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26665 v rámci přeložky kabelů společnosti O2 Czech Republic a.s. při rekonstrukci Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě.

 

965/14 Pozemky VUB - dovolání

Rada města schvaluje podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci sporu o vlastnictví pozemků v areálu Výzkumného ústavu bramborářského.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta