Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 29.3.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová

Ostatní:

Mgr. Magdalena Kufrová, Bronislava Čechová, Ing. Petra Schwarzová, Ing. Josef Beneš

 

280/19 Žádost o udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na pořízení průmyslové pračky PRIMUS

Rada města uděluje výjimku ze směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu na pořízení průmyslové pračky PRIMUS od dodavatele K2 Elektroservis, s.r.o. bez výběrového řízení.

 

281/19 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2018

Rada města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2018 dle podkladových příloh 48523, 48524, 48525. 

 

282/19 Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků

Rada města ruší souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“.

 

283/19 Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. neomezený počet dodavatelů k podání nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“ a souhlasí s návrhem zadávací dokumentace dle podkladových příloh č. 48527 až 48531.

 

284/19 Vyhodnocení veřejné zakázky "Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků

Rada města pověřuje k hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“ komisi ve složení Bc. Libor Honzárek, Ing. Vladimír Slávka, Ing. Václav Janoušek, JUDr. Vít Fikar a Bc. Jana Beránková jejich náhradníky Zbyněk Stejskal, Ing. Ivana Mojžyšková, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Josef Jukl a Bc. Jana Králová.

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta