Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 28.4.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer

 

396/15 Veřejná zakázka - dodávka plynu

Rada města v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006. vylučuje uchazeče č. 1 CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO : 25458302 z otevřeného zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2016 do 31.12.2016“ z důvodu nesplnění kvalifikace.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta