Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 27.9.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Tomáš Hermann, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Václav Stejskal

 

700/19 Městské divadlo a kino Ostrov – hodnocení zakázek malého rozsahu

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – rekonstrukce provozu vzduchotechniky“ uskutečněného hodnotící komisí ukládá jednateli společnosti uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Eler Vzduchotechnika s.r.o., IČO 26918714.

 

701/19 Městské divadlo a kino Ostrov – hodnocení zakázek malého rozsahu

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady na základě vyhodnocení veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení „Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod – úprava únikových cest – výměna dveří“ uskutečněného hodnotící komisí ukládá jednateli společnosti uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Dortechnik s.r.o., IČO 27710815.

 

702/19 Smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem dopravní infrastruktury

Rada města projednala a souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury dle podkladové přílohy č. 50726 a ukládá oddělení řízení projektů smlouvu uzavřít.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

  

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta