Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 27.9.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

874/13 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května - návrh na přezkum

Rada města revokuje své usnesení č. 872/13 a souhlasí s Vyjádřením k návrhu na přezkum úkonů zadavatele dle podkladové přílohy č. 23247.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta