Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 27. 12. 2010Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jan Zimmermann, Oldřich Semrád

 

 

1042/10 Pojištění majetku města

Rada města bere na vědomí návrh na pojištění majetku města a schvaluje sjednání pojištění dle varianty 2 podkladové přílohy č. 15366.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta