Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 26.3.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Libor Honzárek, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

290/14 Zadání zakázky Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ dle podkladové přílohy č. 24793.

 

291/14 Zadání zakázky Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v rozsahu dle podkladových příloh č. 24790, 24791 a 24792.

 

292/14 Zadání zakázky Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ Ing. Josefa Beneše, Tomáše Beránka a Bc. Markétu Firychovou a náhradníky Ing. Hanu Holendovou, Ing. Pavla Slámu a Ing. Milenu Kuncířovou.

 

293/14 Zadání zakázky Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“  Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Tomáše Hermanna, Martina Stehna a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu a Ing. Hanu Holendovou.

 

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

 

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v. r. 

                                                                                starosta