Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 26. 9. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Petr Doucha, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

873/11 Atletický areál Na Losích

Rada města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod vyčlenilo v návrhu rozpočtu na rok 2012  na projekt Sportovní  areál Na Losích – Havlíčkův Brod, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod jako spolufinancování 20% investičních nákladů, max. 6,1 mil. Kč.

 

874/11 Ukončení nájemních smluv - skládka v Březince

Rada města schvaluje vypovězení nájemních smluv č.:

HO 001/1995/Ho, HO 002/1995/Ho, HO 003/1995/Ho, HO 004/1995/Ho, HO 005/1995/Ho, HO 006/1995/Ho, HO 008/1995/Ho, HO 009/1995/Ho, HO 010/1995/Ho, HO 046/1995/Ho, HO 052/1995/Ho, HO 053/1995/Ho, HO 246/2003/Ho ke dni 30.9.2011. Výpovědní lhůta je 1 rok ,  tzn. že nájemní vztah skončí k 30.9.2012.

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta