Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 26. 4. 2010Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Jan Zimmermann

 

339/10 Změna integrovaného povolení ASAP Věž

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení o 8. změně integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, které probíhá podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 13641.

 

340/10 Jmenování členů komise pro posuzování žádostí o umístění v DPS

Rada města jmenuje komisi ve složení: MUDr.  Petr Libus, Ing. Tomáš Hermann, Ing.  Čeněk Jůzl, JUDr. Vít  Fikar,  Ing. Bohuslava Havlíčková, Eva Šílová, Dana Gašperáková pro přípravu návrhu pořadníku žadatelů o DPS pro období květen 2010 - duben 2011.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka