Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 26. 1. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Jiří Kopic, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

39/09 Výběrové řízení hřiště Jihlavská

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Dětské hřiště Jihlavská – reg. čísla CZ.1.11/3.2.00/01.00336“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Tenis Zlín a.s., Šternberská 300, Zlín. HAGS Praha s.r.o., Platnéřská 9/88, Praha 1,  Happy World s.r.o., Vinohradská 165/3216, Praha, Karim s.r.o., Wolkerova 1279, Hulín, WADUR s.r.o., Dobšická 3545/12, Znojmo, DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň, Chládek a Titěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, Lubomír Toman,  U Svatého Jána 3827, Havlíčkův Brod, Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, Brno, M- Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice a Lubomír Dvořák, Mírová 3336, Havlíčkův Brod.

 

40/09 Výběrové řízení hřiště Jihlavská

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky „Dětské hřiště Jihlavská – reg. čísla CZ.1.11/3.2.00/01.00336“ Libor Honzárek, Ing. Karel Báťa,  Ing. Miroslav Sommer, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Josef Beneš a a jejich náhradníky: Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Herman, Ing. Pavel Sláma, Ing. Vladimír Kučírek, Jiří Kopic.

 

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka