Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 25.6.2014Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Semerád, Pavel Zmeškal, Jiří Kučera

 

655/14 Stará radnice - vícepráce v důsledku vadného projektu

Rada města schvaluje zadání samostatné zakázky "Oprava části fasády stávajícího štítu hlavní budovy staré radnice a navazujícího komínu kotelny" v rozsahu podkladové přílohy č. 25826 firmě AGOS stavební a.s., IČO 46679626.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta