Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 25.5.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

477/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora, zadávací řízení

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora“ dle podkladové přílohy č. 28661.

 

478/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora, zadávací řízení

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora“ dle podkladových příloh č. 28662 až 28664 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

479/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora, zadávací řízení

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami nadlimitní veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora“ Ing. Josefa Beneše, Ing. Milenu Kuncířovou a Bena Trávníčka, DiS a náhradníky Ing. Pavla Slámu, Tomáše Beránka a Ing. Zuzanu Bendlovou.

 

480/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora, zadávací řízení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, nadlimitní veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Karla Milichovského a Ing. Martu Gerthnerovou a jejich náhradníky Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Václava Navrátila, Petra Honsu a Beno Trávníčka, DiS.

 

481/15 Ukončení nájemní smlouvy č. OSM 058/2013/Jan - Radniční restaurace

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. OSM 058/2013/Jan uzavřené se společností Pivovar Chotěboř s.r.o., IČ: 27380572, Průmyslová 1755, Chotěboř na pronájem nebytového prostoru radniční restaurace v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod dohodou ke dni 31.5.2015. Dohoda o ukončení nájmu je uvedena v podkladové příloze č. 28691.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v.r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v.r.

místostarostka

Libor Honzárek, v.r.

místostarosta

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v.r.

                                                                                starosta