Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 25.09.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer

 
 

866/12 Výběrové řízení na dodavatele plynu pro rok 2013

Rada města vylučuje z výběrového řízení na zakázku "Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2013 do 31.13.2013" uchazeče č. 2 Pragoplyn, a.s., DIČ CZ27933318, Jungmanova 36/31, 110 00 Praha.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta