Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 25. 7. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

707/11 Podklady a analýzy pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod"

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí ve veřejné zakázce "Zpracování podkladů a vstupních analýz pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod", č. zakázky v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost 07153, takto:1. DUCK Consulting s.r.o., 28. října 341/184, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 278 85 348, nabídková cena 268.800 Kč; 2. PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Šva binského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 285 76 217, nabídková cena 324.000 Kč; 3. Agora Central Europe,  Petra Rezka 12, Praha 4, IČ 278 85 348, nabídková cena 384.000 Kč.

 

708/11 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Rada města se zavazuje zájemci, který uspěje ve výběrovém řízení Krajského úřadu kraje Vysočina, umožnit provozovat sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v prostorách objektu bývalé Základní školy Rubešovo náměstí čp. 171 a to na základě uzavřené nájemní smlouvy.

 

709/11 Rozpočtové opatření OVVV č. 9/2011

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 17105. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta