Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 25. 5. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, PhDr. Zdeněk Dobrý, JUDr. Hana Andělová

 

 

451/09 Soudní spor

Rada města ukládá právnímu oddělení podat odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové čj. 47Cm 219/2007.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka