Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 24.5.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal, Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

497/13 II/150 Havlíčkův Brod - ul.Žižkova, Dolní - vyhodnocení veřejné zakázky

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů veřejné podlimitní zakázky na dodavatele stavby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní“: první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, druhý M-Silnice a.s., IČ 42196868 a třetí STRABAG a.s., IČ 60838744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta