Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 24.11.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1119/14 Dodatek smlouvy o poskytnutí finančních prostředků - cyklostezka Šmolovy

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 445/2014/1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 27028 se Státním fondem dopravní infrastruktury, IČO 70856508 ve věci poskytnutí příspěvku na akci „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“.

 

1120/14 Stavební úpravy objektu čp. 1855, Havlíčkův Brod - obchodní podmínky

Rada města souhlasí se zněním obchodních podmínek u veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy objektu čp. 1855, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 27030.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta