Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 23.03.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

 

Omluveni:

Petr Doucha, Libor Honzárek

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

 

247/12 Rekonstrukce staré radnice - dodatky ke smlouvě o dílo

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 dle podkladových příloh č. 18773 a 18774 a dodatku č. 5 dle podkladových příloh č. 18775 a 18776 se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I.stavba“ firmou Stavointerier s.r.o., IČ 25943367, kterým se specifikuje rozsah opravy kamenného zdiva a klenby, na které bude čerpán příspěvek z Programu regenerace městské památkové zóny.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta