Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 23. 3. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl

 

 

 

233/09 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset management (ČSOB AM) ze dne 19. 6. 2008.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset management (ČSOB AM) ze dne 19. 6. 2008 s účinností od dne podpisu do 31.12.2009

 

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka