Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 23. 11. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl,  Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Nepřítomni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jan Zimmermann

 

 

1004/09 Souhlas k provedení zateplení bytového domu čp. 3247-3251 Havlíčkův  Brod

Rada města souhlasí s provedením zateplení bytového domu čp. 3247-3251 v Havlíčkově Brodě, přičemž investorem stavebních prací bude většinový vlastník Bytové družstvo Reynkova, IČ: 25280449, se sídlem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

1005/09 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie" firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, IČ 25458302 a ukládá odboru správy majetku a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených dodávkách na rok 2010.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka