Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 21.3.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Václav Stejskal

 

257/13 Hřbitov - revitalizace zeleně

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky „Hřbitov – revitalizace zeleně, číslo CZ.1.02/6.5.00/11.10257“: první Petr Zvědělík, IČO 121 59 859, druhý Petr Vykrut, IČO 471 65 006, třetí Stanislav Kamarád, IČO 601 29 310 a ukládá odboru životního prostředí s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

  

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta