Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 21. 9. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

850/09 Smlouva o spolupráci - Erika a.s., Praha

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci" se společností Erika a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00, IČ: 25098900 ve znění podkladové přílohy č. 12132.

 

851/09 Smlouva hřiště Wolkerova

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo ve znění podkladové přílohy č.12149 na dodávku stavby Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod s jejím zhotovitelem TENNIS ZLÍN a.s., IČ 46975764.

 

852/09 Rozšíření sběrného dvora Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje podání žádosti z Operačního programu životního prostředí na projekt Rozšíření sběrného dvora Technických služeb Havlíčkův Brod.

 

853/09 Rozšíření sběrného dvora Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města pověřuje zástupce starosty Ing. Čeňka Jůzla pro projekt Rozšíření sběrného dvora Technických služeb Havlíčkův Brod jako osobu jednající jménem města se Státním fondem životního prostředí ČR a podáním žádosti o dotaci z  Operačního programu životní prostředí.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka