Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 21. 12. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jan Tecl

Omluveni:

Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ludmila Vališová, Mgr. Marek Topolovský

 

 

1098/09 Darovací smlouva mezi Sociálními službami města Havlíčkova Brodu a Občanským sdružením "Pomoc pro budoucnost našim dětem"

Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Sociálními službami města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 03 Havlíčkův Brod, IČ 70188467 a Občanským sdružením "Pomoc pro budoucnost našim dětem", Vaníčkova 7, 160 00 Praha 6, IČ 27038823, dle podkladové přílohy č. 12767.

 

1099/09 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, číslo projektu CZ.1.02/6.4.00/08.03551 : první PSJ a.s., Jihlava, IČ 253 372 20; druhý Sdružení firem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. a SYNER Morava, a.s., vedoucí účastník sdružení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Havlíčkův Brod, IČ 609 321 71; třetí Sdružení NAVIMOR-INVEST-PROLES-Cihlářský potok, vedoucí účastník sdružení NAVIMOR-INVEST sp. z o.o. organizační složka, IČ 457 701 74 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka