Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 20.5.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Petra Kučerová

 

443/16 Rekonstrukce Mírové ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce Mírové ulice v úseku od mostu přes Šlapanku po plánovanou stavbu jihovýchodního obchvatu.

 

444/16 Restaurační zahrádka před budovou staré radnice - žádost provozovatele restaurace pod radnicí

Rada města souhlasí s umístěním zařízení pro poskytování pohostinských služeb (restaurační předzahrádky) v rozsahu 15 m2 na Havlíčkově náměstí v prostoru chodníku před budovou čp. 87 (stará radnice).

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta