Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 20.4.2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Zdeněk Endrle, Libuše Sehnalová, Blažena Polyaková, Blanka Muzikářová, Ing. Jarmila Menšíková, Mgr. Jana Beránková, Edita Ondráčková, Mgr. Jana Hartmanová, Vladimíra Fiedlerová, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Miloš Fikar, Jana Smejkalová, Jaroslava Krejcarová, Mgr. Věra Gablechová, Jiří Vorlíček

 

306/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za rok 2008. 

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2008 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 3.059,0 tis. Kč, zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti nebyl zjištěn.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 3.059,0 tis. Kč takto:

611,8 tis. Kč příděl do Fondu odměn fondu příspěvkové organizace

2.447,2 tis. Kč příděl do Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení aktualizaci čerpání prostředků Fondu reprodukce investičního majetku a Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

307/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Havlíčkův Brod za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Havlíčkův Brod za rok 2008. 

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2008 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 31,30 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 212,9 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši 

244,2 tis. Kč takto:

50,0 tis. Kč příděl do Fondu odměn fondu příspěvkové organizace

194,2 ,0 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá provést odvod do rozpočtu zřizovatele a proúčtovat schválený příděl do fondu  do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

308/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod za rok 2008. 

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2008 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 44,8 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 40,7 tis.Kč.

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 85,5 tis. Kč takto:

20,0 tis. Kč příděl do Fondu odměn fondu příspěvkové organizace

65,5 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

309/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za rok 2008.

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dosáhla za rok 2008 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 67,6 tis. Kč a ztráty hospodaření 37,3 tis. Kč (-) z hlavní činnosti.

Rada města schvaluje použití části dosaženého hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 37,3 tis. Kč na úhradu ztráty hospodaření z hlavní činnosti.  

Rada města schvaluje rozdělení zůstatku dosaženého hospodářského výsledku hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění ve výši 30,3 tis. Kč takto:

5,0 tis. Kč příděl do Fondu odměn fondu příspěvkové organizace

25,3 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat vypořádání ztráty z hospodaření hlavní činnosti příspěvkové organizace za rok 2008 a příděly do fondů do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

310/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za rok 2008. 

Příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dosáhla za rok 2008 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 9,0 tis. Kč a ztráty hospodaření 196,0 tis. Kč (-) z hlavní činnosti.

Rada města schvaluje použití dosaženého hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 9,0 tis. Kč na částečnou úhradu ztráty hospodaření z hlavní činnosti. 

Rada města schvaluje vypořádání zbytku ztráty hospodaření příspěvkové organizace z hlavní činnosti za rok 2008 ve výši 187,0 tis. Kč (-) z Rezervního fondu příspěvkové organizace.

Rada města ukládá proúčtovat vypořádání ztráty z hospodaření příspěvkové organizace za rok 2008 do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

311/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za rok 2008.

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2008 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 133,0 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 247,0 tis.Kč. 

Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 380,0 tis. Kč takto:

120,0 tis. Kč příděl do Fondu odměn fondu příspěvkové organizace

260,0 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

 

 

312/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2008. 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941dosáhla za rok 2008 zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 92,5 tis. Kč a ztráty hospodaření z hlavní činnosti ve výši 90,0 tis. Kč (-).

Rada města schvaluje použití dosaženého hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 90,0 tis. Kč na úhradu ztráty hospodaření z hlavní činnosti.  

Rada města schvaluje rozdělení zůstatku dosaženého hospodářského výsledku z doplňkové činnosti po zdanění 

ve výši 2,5 tis. Kč takto:

2,5 tis. Kč příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat vypořádání ztráty z hospodaření hlavní činnosti příspěvkové organizace za rok 2008 a příděl do fondu do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

313/09 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2008.

Rada města schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za rok 2008.

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2008 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z doplňkové činnosti ve výši 164,0 tis. Kč a zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti 77,0 tis.Kč.

 Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

ve výši 241,0 tis. Kč takto:

100,0 tis. Kč příděl do Fondu odměn fondu příspěvkové organizace

141,0 tis. Kč příděl do Rezervního fondu příspěvkové organizace

Rada města ukládá proúčtovat schválené příděly do fondů do 30.06.2009.

Rada města ukládá řediteli PO předkládat ke schválení čerpání prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace.

 

314/09 Základní škola Havlíčkův Brod, V sadech 560 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje realizovat dokončení díla rekonstrukce vodoinstalace v Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 firmou INSTOP, spol.s r.o. se sídlem Slavičín, Obchodní 16, PSČ 763 2, IČ: 46994955.  

 

315/09 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje realizovat výměnu oken v prostorách sociálního zařízení a suterénu tělocvičny v Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560  firmou Miroslav Krupauer - truhlářství Dobrohostov 27, 582 53 Štoky, IČ: 162 599 98.

 

316/09 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - investiční akce 2009.

Rada města schvaluje realizovat dokončení počítačové sítě v Základní škole Havlíčkův Brod, V Sadech 560 firmou KomTeSa spol. s r.o., Jihlavská 127, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 45535663.

 

317/09 Prodej movitého majetku - kasárna letiště – plechového skladu č.102

Rada města schvaluje prodej plechového skladu a železobetonových panelů tvořících jeho podlahu, evidenční číslo 102, inventurní číslo 2801-24, který se nachází v areálu kasáren letiště,

kupujícímu Danielu F., Havlíčkův Brod 

Za kupní cenu 31.500,- Kč ( slovy : Třicetjedentisícpětsetkorunčeských )

 

318/09 Dohoda - kácení stromů u TJ Jiskra

Rada města schvaluje uzavření předložené dohody s Janem R., Hradec Králové 9.

 

319/09 Souhlas s rekonstrukcí objektů na pozemcích města

Rada města ukládá hospodářskému odboru vydat souhlas s rekonstrukcí objektů a oplocení na pozemku stavební parcely č. 6156 a pozemku ve zjednodušené evidenci - původ EN č. 1702 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

320/09 Souhlas s rekonstrukcí objektů na pozemcích města

Rada města bere na vědomí záměr Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě založit spolu s dalšími pracovišti aplikovaného výzkumu (Zemědělský výzkum, spol. s r.o. se sídlem v Troubsku a OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. se sídlem v Zubří) Centrum  agroenvironmentálního výzkumu, jehož činnost bude podporována ze strukturálních fondů EU v rámci Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Cílem činnosti centra bude podporovat novými poznatky rozvoj integrované rostlinné produkce v produkčních oblastech, orientovat a vybavit zemědělce v méně intenzivních produkčních oblastech poznatky k efektivnímu využívání produkčního potenciálu a k racionálnímu chování v krajině a usilovat o dosažení komplexního přístupu producentů k souběžné ochraně životního prostředí.  Činnost Centra bude plně v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města Havlíčkův Brod, zejména v oblasti vzniku nových pracovních míst, udržení zaměstnanosti a  modernizace stávajícího pracoviště.

 

321/09 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 11 Žižkov II 1295, Havlíčkův Brod Jaromíru Š., podle ustanovení § 711, odst. 2) písm. a) občanského zákoníku.

 

322/09 Uložení  věcného břemene na pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/2

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provozování veřejného osvětlení, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod vedeného v katastru nemovitostí ppč. 292/2. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

323/09 Smlouva o budoucí smlouvě kupní - plynofikace U Rybníčku

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, jejíž předmětem je plynofikace obytné zóny U Rybníčku.

 

324/09 Smlouva o budoucí smlouvě kupní - plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, jejíž předmětem je plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov.

 

325/09 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - telekomunikační vedení u ZŠ Sady

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch vedení a zařízení veřejné komunikační sítě u tělocvičny Základní školy V Sadech se společností Telefónica 02 Czech Republic a.s., IČ 60193336.

 

326/09 Rekonstrukce Šubrtovy ulice - zadávací dokumentace

Rada města souhlasí se zněním zadávací dokumentace na stavební práce „Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod“ dle podkladového materiálu.

 

327/09 Rekonstrukce Šubrtovy ulice - zadávací dokumentace

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, na zakázku „Rekonstrukce ulice Šubrtova, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a pracovníka jmenovaného společností IS enginnering s.r.o. a jejich náhradníky Ing. Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Ing. Pavla Slámu, Milana Semerád a pracovníka jmenovaného společností IS enginnering s.r.o..

 

 

 

 

 

328/09 Odměny ředitele TS HB Ing. Zdeňka Endrleho

Rada města schvaluje doplatek odměny za rok 2008 řediteli příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka