Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 2.3.2018Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

172/18 Středověké slavnosti 1. dubna v partnerském městě Brielle

Rada města schvaluje účast zástupců města Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Bc. Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna a Jana Schwarze na středověkých slavnostech v partnerském městě Brielle ve dnech 29.3. - 2.4.2018.

 

173/18 Rekonstrukce budovy Městského divadla a kina Ostrov – projekt

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s platnou společenskou smlouvou schvaluje pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci části budovy Městského divadla a kina Ostrov v rozsahu dle cenové nabídky Ing. Arch. Davida Hromady (příloha 41426).

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta