Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 19.9.2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl,  Libor Honzárek,  Jan Tecl, Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová

 

714/08 Informace o prodeji kasáren

Rada města schvaluje předložený postup řešení situace vzniklé s prodejem části majetku bývalých kasáren firmě Karas Crystal Moravia, s.r.o. a schvaluje dokumenty předložené v podkladovém materiálu č. 698.

 

715/08 Jmenování komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek na "Hasičský dopravní automobil".

Rada města ustanovuje  komisi pro posouzeni a vyhodnoceni nabídek na "Hasičský dopravní automobil ve složení : ing. Jana Fischerová,CSc., ing. Jan Abbrent, ing. Josef Jukl, Mjr.ing. Bc. Zdeněk Šach,ing. Vladislav Rohlík,Jiří Hájek a náhradníky ve složení : Libor Honzárek,Jana Matýsová,ing.Libuše Dvořáková, Petr Adam, nprap. Pavel Freudenreich, Jan Tecl.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka