Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 18.4.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

378/14 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy, vyhodnocení zakázky

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“ první Lubomír Dvořák,  IČO 10466452, druhý EUROVIA CS a.s., IČO 45274924, třetí ALPINE Bau CZ s.r.o. IČO 45192286 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

379/14 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 4/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 4/2014 kapitoly 28 odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy číslo 25078. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22. 6. 2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

 

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v. r. 

                                                                                starosta