Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 16.8.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Vladislav Rohlík, Bc. Markéta Firychová, Ing. Josef Beneš, JUDr. Ondřej Málek

 

699/13 Žádost o finanční příspěvek na ME v "Králičím hopu"

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizace, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00448575, na pokrytí části nákladů souvisejících s pořádáním 3. Mistrovství Evropy v "Králičím hopu".  ME se koná ve dnech 6.-8. září 2013 v Havlíčkově Brodě.

 

700/13 Žádost o finanční příspěvek na ME v "Králičím hopu"

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013 kapitoly Odboru vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 22813. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesením zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

701/13 Žádost o finanční příspěvek S. Suchomelové na ME v šachu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Simoně S. Havlíčkův Brod, na pokrytí části nákladů souvisejících s účastí na ME v šachu mládeže 2013. ME se uskuteční ve dnech 29. září 2013 až 8. října 2013 v Černé Hoře.

 

702/13 Žádost o finanční příspěvek na Republikové finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč společnosti DECARO RMG s.r.o., Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, IČ: 61943762, na úhradu nákladů spojených s účastí žákyně ZŠ V Sadech Marie M. na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které bude probíhat ve dnech 6. a 7. září 2013 v Praze.

 

703/13 Darování dlaždic - Aeroklub Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru 104 kusů dlaždic sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod, IČO: 00528951, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod v hodnotě 1040 Kč.

 

704/13 Výpůjčka parku Budoucnost - "Volný čas není nuda"

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost dle situačního zákresu podkladové přílohy č. 22878 Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina, IČO: 70857105, se sídlem Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava za účelem konání akce "Volný čas není nuda" dne 2. září 2013 v čase od 14:00 do 17:00 hodin.

 

705/13 Záměr bezúplatného převodu bytové jednotky č. 3209/3 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu bytové jednotky č. 3 v domě čp. 3209 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, se všemi součástmi a příslušenstvím.

 

706/13 Rekonstrukce ulice Prokopa Holého

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje z účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ uchazeče AZ Stavební Heřmanův Městec s.r.o., IČO 25966251 a EUROVIA CS a.s., IČO 45274924.

 

707/13 Rekonstrukce ulice Prokopa Holého

Rada města na základě doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce ulice Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ stanovuje pořadí nabídek uchazečů: první M-Silnice a.s., IČO 42196868, druhý Stavokomp service s.r.o.., IČO 25274368 a třetí HOCHTIEF CZ a.s. IČO 46678468 aukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

708/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 13 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22874. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

709/13 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 14 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 22875. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

710/13 Smuteční obřadní síň - smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky dle podkladové přílohy č. 22872 s RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311 pro stavbu rekonstrukce smuteční obřadní síně.

 

711/13 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise vylučuje z účasti v otevřeném zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č. 311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod, Rekonstrukce objektu č. 310“ uchazeče Stavointerier s.r.o. IČO 25943367.

 

712/13 Rekonstrukce čp. 310 a 311 v ulici 5. května

Rada města ruší své usnesení č. 30/13 a základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů veřejné podlimitní zakázky na dodavatele stavby „Rekonstrukce objektu č. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č. 310“: první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, druhý Sdružení pro objekt č. 311 a č. 310 (účastníci sdružení INSTAV Hlinsko a.s., IČO 25284959 a Marhold a.s., IČO 15050050) a třetí ATOS spol. s r.o., IČO 62028081 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

713/13 Rozpočtová opatření OSI č. 3/2013

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 kapitoly 19 a 25 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 22862. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta