Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 16.11.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Karel Milichovský, Ing. Václav Stejskal

 

 1063/12 Změna organizačního řádu technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje  změnu č. 1 organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20665 s platností od 1.1.2013  spočívající ve zrušení Organizačního střediska čištění města, zimní údržby a péče o veřejná zařízení a zrušení pracovního místa "vedoucí střediska čištění města".

 

1064/12 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – veřejná zakázka na dodávku elektronického katalogu

Rada města ruší veřejnou zakázku "Vytvoření a provoz elektronického katalogu sociálních služeb a systému sledování a vyhodnocování poskytovaných sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod", č. zakázky v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost 08183.

 

 

  

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta