Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 16.1.2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Mgr. Martin Havlík, Ing. Martin Kriškof,  Mgr. Radmila Janoušková,DiS.

 

35/09 Projednání procesního a personálního auditu

Rada města projednala výsledky procesního a personálního auditu a rozhodla, že závěrečná zpráva bude použita jako výchozí materiál k realizaci organizačních změn Městského úřadu Havlíčkův Brod.

 

36/09 Uvolnění první splátky z dotace pro HC Rebel

Rada města byla seznámena s uzávěrkou hospodaření HC Rebel, a.s. dle usnesení ZM č. 462/08 a souhlasí s vyplacením dotace pro rok 2009 dle schváleného harmonogramu.

 

37/09 Podchod - Masarykova

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Podchod pro pěší v ulici Masarykova, Havlíčkův Brod: první Skanska DS a.s., IČO 26271303, druhý FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ 25317628, třetí SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O., IČ 48035599 a ukládá odboru rozvoje města předložit lednovému jednání zastupitelstva města návrh na úpravu rozpočtu.

 

38/09 Rozkošská - úpravy vodoteče

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Úpravu vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova: první EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Ledeč nad Sázavou, IČ 47470984, druhý Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10466452, třetí Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, Havlíčkův Brod 580 01, IČ 60932171 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka