Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 16. 11. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

1060/11 Audit veřejného osvětlení

Rada města schvaluje dohodu o provedení posouzení (auditu) veřejného osvětlení a o zachování mlčenlivosti s firmou Water Solar Technology Ltd.- branch, organizační složka Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00 IČ: 29041643. Posouzení bude provedeno bezplatně.

 

1061/11 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 do 28.2.2013

Rada města schvaluje harmonogram zadávacího řízení na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 do 28.2.2013 dle podkladové přílohy č. 17904.

 

1062/11 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 do 28.2.2013

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 do 28.2.2013 dle podkladové přílohy č. 17905.

 

1063/11 Darování vánočního stromu do Brielle

Rada města schvaluje darování vánočního stromu městu Brielle za účelem výzdoby náměstí v Brielle o Vánocích 2011. 

 

 

1064/11 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 do 28.2.2013

Rada města schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání  veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.3.2012 do 28.2.2013 dle podkladové přílohy č. 17907.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta