Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 15.06.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Libor Honzárek, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jan Zimmermann

 

 506/12 Konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění jmenuje s účinností od 1.8.2012 Mgr. Janu Hartmanovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

507/12 Konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění jmenuje s účinností od 1.8.2012 PaedDr. Veroniku Prchalovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

508/12 Konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění jmenuje s účinností od 1.8.2012 Mgr. Miloše Fikara ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

509/12 Konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění jmenuje s účinností od 1.7.2012 PaedDr. Milenu Honsovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

510/12 Konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění jmenuje s účinností od 1.8.2012 Polyakovou Blaženu ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

511/12 Šachový turnaj na Havlíčkově náměstí - žádost

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, 
IČ: 70188041, bezplatně zajistit dovoz a odvoz školních lavic a židlí ze ZŠ Wolkerova, zapůjčení šachových figur ze hřiště Plovárenská a přípojku elektřiny u příležitosti konání šachového turnaje na Havlíčkově náměstí dne 16. června 2012 Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00529672.

 

512/12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. OSM 143/2010

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. OSM 143/2010 uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle podkladové přílohy č. 19459.

 

513/12 Výběrové řízení na provozovatele kiosku rychlého občerstvení na hřišti Plovárenská

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3914 o výměře 45 m2 a kiosku rychlého občerstvení s příslušenstvím včetně terasy (8 ks slunečníků, 8 ks stolů, 32 ks židlí, Petru Guhlovi, Havlíčkova 2216, Havlíčkův Brod, IČ: 45586110, za účelem provozování rychlého občerstvení, za cenu 2200 Kč/měsíc, s účinností od 18.6.2012.

 

514/12 Výpůjčka hřiště skateparku

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště pro skateboard v Havlíčkově Brodě včetně zařízení Petru H., Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání skateboardových závodů dne 23. června 2012 v čase od 8:00 do 21:30 hodin.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta