Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 14.10.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

 

849/16 Výměna umělého trávníku UT3G hřiště Na Losích

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“: první SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 4803559, druhý mmcité+ a.s., IČO 25330781, třetí A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta