Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 14.08.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Vladislav Rohlík

 

676/12 Výběrové řízení  na poskytovatele telekomunikačních služeb v síti GSM

Rada města schvaluje výsledky elektronické aukce provedené dne 14.8.2012 na elektronickém aukčním sytému společnosti PPE CZ ,na poskytovatele telekomunikačních služeb v síti GSM, jejímž vítězem se stala společnost T-Mobile Czech Republic,a.s.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta