Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 14.03.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

 

Omluveni:

Petr Doucha

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

205/12 Podporované bydlení - revokace usnesení č.118/12

Rada města ruší své usnesení č. 118/12 a souhlasí s rekonstrukcí stávajícího objektu a vznikem podporovaného bydlení dle programu "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012" v objektu čp. 3258, pozemek stp.č. 1869/9 katastrální území Havlíčkův Brod stavebníka Jana P.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta