Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13.5.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl

 

440/15 Pronájem části pozemku č. 752/3, části pozemku č. 752/49 a části pozemku č. 930/31, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem na dobu určitou od 15.5.2015 do 14.6.2015 části pozemku č. 752/3 o výměře 510 m2, části pozemku č. 752/49 o výměře 165 m2 a části pozemku č. 930/31 o výměře 70 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Pražská 2837, IČ: 25270460, se sídlem Sídliště Pražská 2837, Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení a zřízení staveniště. Rada města svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ekonomickému odboru Městského úřadu pravomoc prodloužit uzavřenou nájemní smlouvu nejdéle do 31.8.2015 za předpokladu, že nebudou dotčeny zájmy samosprávy v daném území. Při nedodržení termínu ukončení smluvního vztahu činí sankce 500.000 Kč.

Cena za pronájem činí 15 Kč/m2/rok, tj. 931 Kč

 

441/15 Pronájem části pozemku č. 752/58 a části pozemku č. 752/60, v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 752/58 o výměře 53 m2 a části pozemku č. 752/60 o výměře 78 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Pražská 2861, IČ: 25252283, se sídlem Pražská 2861, Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení a zřízení staveniště. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 15.5.2015 do 14.6.2015. Rada města svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ekonomickému odboru Městského úřadu pravomoc prodloužit uzavřenou nájemní smlouvu nejdéle do 31.8.2015 za předpokladu, že nebudou dotčeny zájmy samosprávy v daném území. Při nedodržení termínu ukončení smluvního vztahu činí sankce 500.000 Kč.

Cena za pronájem činí 15 Kč/m2/rok, tj. 164 Kč

 

442/15 Pronájem části pozemku č. 752/32 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 752/32 o výměře 160 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod, IČ: 00044121, se sídlem Jihlavská 564, Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení a zřízení staveniště. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 15.5.2015 do 14.6.2015. 

Rada města svěřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ekonomickému odboru Městského úřadu pravomoc prodloužit uzavřenou nájemní smlouvu nejdéle do 31.8.2015 za předpokladu, že nebudou dotčeny zájmy samosprávy v daném území. Při nedodržení termínu ukončení smluvního vztahu činí sankce 500.000 Kč.

Cena za pronájem činí 15 Kč/m2/rok, tj. 200 Kč. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání předmětného pozemku v období od 1.4.2015 do 14.5.2015.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta