Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13.2.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík

 

128/15 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod - zadání zakázky

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky a související služby „Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod“ dle podkladových příloh č. 27680 až č. 27683 a ukládá odboru správy a informatiky provést zadání této zakázky zjednodušeným podlimitním řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

129/15 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod - jmenování komise

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky a související služby „Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod“ Ing. Tomáše Horáčka, Ing. Vladislava Rohlíka, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Kateřinu Hamanovou, Ing. Stanislava Čecha, MBA  a jejich náhradníky Zbyňka Blažka, Ing. Jiřího Popoviče, Mgr. Jana Tecla, Jaromíru Kafkovou a Zbyňka Stejskala.

 

130/15 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru správy a informatiky vyzvat zájemce C SYSTÉM a.s., IČO: 276 75 645, GiTy, a.s., IČO:253 02 400, XANADU a.s., IČO: 144 98 138, AutoCont CZ a.s., IČO: 476 76 795, COMIMPEX spol. s r.o., IČO: 469 72 439 v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u veřejné zakázky na dodávky a související služby „Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb TC ORP Havlíčkův Brod“.

 

131/15 Vyjádření města jako účastníka řízení k žádosti ve věci 12. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti ASAP s.r.o. Věž

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení k žádosti ve věci 12. změny integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, které probíhá podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle podkladové přílohy č. 27665. 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta