Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13.12.2019Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Tomáš Hermann

 

891/19 Parkoviště u Krajské knihovny - zadání projektové dokumentace

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se společností DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 25284525 na realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele „Parkoviště u Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě“ dle podkladové přílohy č. 51343.

 

892/19 Městské divadlo a kino Ostrov – rekonstrukce vzduchotechniky – dodatek smlouvy

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci provozu vzduchotechniky se zhotovitelem ELER-vzduchotechnika s.r.o., IČO 26918714, a ukládá jednateli společnosti dodatek uzavřít.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta